Harmadik szempont

Közéleti kérdésekről szintézist keresőknek.

Kicsi, de erős agresszió

2016. június 16. 13:24 - harmadikszem

547f94565dfab676f573d68b80999fd7.jpg

Noha a mikroagresszió elméletét már a hetvenes években megalkották, a közgondolkodásban csak az utóbbi években hallunk róla, általában különféle egyetemi mozgalmak kapcsán. Az elmélet az azt övező közéleti viták következtében ma már igen kiterjedt, de annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy elsősorban a kisebbségek érzékenységét (ezen belül is főként faji, nemi, vallási csoportokra kell gondolni) esetlegesen vagy konkrétan sértő kommunikáció tartozik a hatókörébe. Bár a hazai médiában a téma elsősorban ironikus hangnemben bukkant fel, meg kell jegyezni, hogy a mikroagresszió nem feltétlenül vicces téma, hiszen könnyen felgyűlhet és a már nagyon is észlelhető tartományba fejlődhet, mint az történt az orlandói lövöldözés esetében. Nem véletlen tehát, hogy a törvény, figyelembe véve, hogy a mikroagresszióból agresszív beszéd, abból pedig agresszív cselekvés születik, a gyűlöletbeszéd tiltása érdekében a szólás-és véleményszabadságot, vagyis, röviden, a kommunikációs szabadságjogokat is hajlandó korlátozni.

depositphotos_5139911-zipper-emoticon.jpg

De mi a helyzet azokkal a kommunikációs formákkal, melyek éppenséggel mindennapjainkat fertőzik, tekintet nélkül arra, hogy egy kisebbséghez vagy a többséghez tartozunk, ráadásul nem sorolhatóak sem az előítéletes kommunikáció, sem a gyűlöletbeszéd csoportjába? Ezek az alább bemutatott mindennapi mikoragresszív formulák látszólag ártalmatlanok, valójában viszont roppant veszélyesek és cseppet sem adaptívak. Összességében fontos tudni róluk, hogy:

 • A megbélyegző mikroagressziókhoz hasonlóan mindig összeadódnak, s így már jelentős frusztrációt okoznak a befogadónak, a közlő agressziós szintjét pedig folyamatosan növelik.
 • Az agresszió-frusztráció szintjének megemelkedése blokkolja a racionális vita vagy diskurzus kialakításának lehetőségeit. Az eredeti beszédtéma lassan feledésbe merül, a felek személyeskedésre váltanak.
 • A fixációs pont elmozdulásával (vagyis azzal, hogy a téma helyett a résztvevők egymást kezdik méltatni) jelentősen csökken a kommunikáció problémamegoldó jellege.
 • Végül a mikroagressziók adása és vétele játszmához, kártékony tranzakciókhoz vezet. Ezeknek az a könnyen felismerhető jellegzetessége – és innen ismerjük fel utólag, hogy játszmába csöppentünk – hogy végül minden fél rosszabbul érzi magát, mint a játszma előtt.
 • A mindennapi mikoragresszió tehát jelentősen rontja mentális állapotunkat, lelki egészségünket attól függetlenül, hogy az agresszív kommunikáció feladói vagy vevői vagyunk-e.
 • Elkerülését egyrészt az olyan szituációkból való kilépéssel tudjuk kivitelezni, melyekben mikoragresszió áldozatai vagyunk, másrészt azáltal, hogy mi magunk megpróbálunk leszokni róla. Mindkét esetben fontos a korai felismerés: egy társalgásban fel kell tudni ismerni a mikroagresszió mindennapi formáit ahhoz, hogy még komolyabb következmények nélkül tudjunk korrigálni, illetve kilépni.
 • Agressziót nem vagyunk kötelesek eltűrni.

 

17831663-emoticon-showing-middle-finger-stock-photo.jpg

A következőkben először a mindennapi mikroagresszió online változatáról fogok részletesebben írni. Ez a színtér azért bír különös jelentőséggel, mert itt az inkognitó és a klasszikus kommunikációhoz képest alacsony számon kérhetőség kevesebb önkontrollt eredményez. A mikroagressziók online változatai mintegy nagyítólencsén keresztül mutatják mindennapi mikoragresszióinkat, ezért ezen a platformon jóval könnyebben vizsgálhatók.

Az online mikroagressziót először is érdemes jól elkülöníteni a klasszikus trollkodástól, hiszen a mikroagresszió egyik ismertetőjegye, hogy általában öntudatlan és nem szándékos. Az elkövető személyiségénél fogva, valamilyen kulturális vagy családi mintát utánozva vagy egyszerűen azért él vele, mert azt hiszi, ez így szokás. Lássunk néhány példát a sok közül.

79586a15370acd0027a4e07db6dc5ca4.jpg

 • Az iróniának látszó mikroagressziót az különbözteti meg a valódi iróniától, hogy általában előre kiszámítható, cseppet sem kreatív és véletlenül sem vicces: a valódi iróniából mindössze annak bántó éle látszik. Az iróniának látszó mikroagressziót általában olyan esetekben használják, mikor a valódi agresszióhoz (még) bátortalanok. Fontos tudni, hogy az illető agresszor záros határidőn belül el fog jutni a valódi agresszív kommunikációhoz, tehát ha ezt el akarjuk kerülni, akkor már a mikroagresszió szintjén kezelni kell a helyzetet.
 • A kacsintó szmájli olyan esetekben, amikor a hétköznapi kommunikációban egyáltalán nem kacsintanánk. Ha belegondolunk, valójában egészen ritkán szoktunk kacsintani: az online kommunikációban viszont a kacsintó szmájli gyakoribb, mint az ö betű. Ezek – a nem vicces dolgok mögé rakott mosolygó fejhez hasonlóan – valójában provokációk és mikroagressziók. Ne feledjük el, hogy néhány pszichológus szerint a vigyorgás egyébként sem más, mint álcázott agresszió.winking-emoticon.png
 • A nem-informatív toldalékok alkalmazása, melyek többnyire a kommunikáció gördülékenységét látszanak segíteni, de valójában a másik pocskondiázását célozzák. Ilyenek például a következő, az információátadás szempontjából teljesen lényegtelen frázisok: ’Félreértettél’, ’Akkor elmondom még egyszer’ ’Tévedsz’, ’Sajnállak!’ és társaik.
 • Végül ide tartozik az óvodai mikroagressziók nagy csoportja: becenevek adása a másiknak, általában a nicken vagy a profilképen való gúnyolódás és egyéb gyermekded allűrök, melyeket a hétköznapokban felnőtt emberek legfeljebb terápiás körülmények között engednek meg maguknak.

Az online környezettől eltávolodva immár a valós élet mindennapi mikroagresszióit vesszük szemügyre. Az alábbi szituációkban az a közös, hogy a mikroagressziót alkalmazó személy mindig a hatalommal való visszaélésre játszik rá: az agresszióhoz hasonlóan tehát a mikroagresszió is alapvetően hatalmi kérdés.

can-stock-photo_csp13041887.jpg

 • Az orvosnál például igen gyakran esünk mikroagresszió áldozatául. Tudnunk kell, hogy alapvetően a várakoztatás maga is a mikroagresszió egy tipikus formája: várakoztatni mindig csak az várakoztathat, aki hatalmi pozícióban van: az alávetett fél pedig mindig csak várakozik, de soha nem várakoztat. A várakoztatás, mint kommunikációs műfaj, világosan megszabja a hatalmi kereteket: ki az, aki rendelkezik a másik ember egyik legfontosabb javadalmával: életidejével. A hazai orvosi kommunikációban és gyakorlatban például az egy teljesen elfogadott dolog, hogy a páciens sok-sok órát várakozik – de ha csak 2 perccel később érkezne, mint az időpontja (és véletlenül időben be is hívnák), akkor az orvos nem várna rá egy másodpercet sem. Gyakran látni a betegeket, ahogy órák óta ücsörögnek a váróban (már az elnevezés is gyönyörű!), tekintetüket szinte révült áhítatossággal függesztve Az Ajtóra (ahol ugye KOPOGNI TILOS – mutatván, hogy a páciensnek semmiféle hatása nincs, és nem is lehet a dolgok menetére), és mikor szólítják, úgy ugrik fel mintha puskából lőtték volna ki. A betegek többsége emellett határozottan retteg, hogy a doktor úrtól ’ki fog kapni’, illetve ’meg lesz szidva’, és bizony általában nem is csalódnak ebben. Az udvariasság a beteg részéről kötelesség, orvostól, nővértől – tisztelet a kivételnek – kegy.828c309768d37afa8e68ec1c9d707800.jpg
 • A hatalmi jellegű intézmények másik tipikus területe a különféle hivatalokban tapasztalható meg. A várakozás itt is alapvető, de talán kevésbé jelentős. Sokkal inkább jellemző az a fajta kommunikáció, melynek során az ügyfél megjelenése már önmagában egyfajta hibaként jelentkezik a rendszerben. Szinte bocsánatot kell kérnünk az ügyintéző feltartásáért, drága idejének elrablásáért, és ezt válogatott mikroagresszióval – pofavágások, türelemre intések, kioktatások formájában – nem is restelli tudomásunkra hozni.
 • Ma már kevésbé divat, bár azért még találkozhatunk vele, hogy a különféle szolgáltató egységekben is mikroagresszió áldozatai vagyunk. Ha egy üzletben – az üzletvezető, eladó vagy más alkalmazott kommunikációjának következtében – úgy érezzük magunkat, mintha feltartanánk őket, lopni készülnénk vagy mindig ostobaságokat kérdeznénk, akkor nagyon valószínű, hogy mindennapi agresszió tényállása forog fenn. Halkan jegyzem meg, hogy köszönés nem viszonzása is mikroagressziónak számít, akárcsak a pofavágás, a hümmögés és a száj sarkából vagy a fogak közül csordogáló kommunikáció.c51dd68eb6682bc7f6793db883bc4fb1.jpg
 • Azokban az oktatási intézményekben – óvodától egyetemig – ahol az óvodásnak, diáknak, hallgatónak sőt, szülőnek összeszorul a gyomra, ha kommunikációra kerül sor, ott bizonyosan mindennapi agresszió van a levegőben. Főleg szülőként – tehát elvileg minden szempontból egyenrangú partnerként – ezt általában ún. ’megjegyzések’ formájában tapasztalhatjuk meg. Ha úgy érezzük, ezt vagy azt nem tehetjük meg, nem kérdezhetjük meg, mert a tanár, ügyintéző, takarítónő megjegyzést fog tenni, akkor ez nem más, mint egy mindennapi mikroagresszió legitimálása.a59375599f9ea2d185ca68440bc91fd4.jpg

Mielőtt záró akkord gyanánt két esettanulmánnyal illusztrálnám a mindennapi mikroagressziók jelenlétét, pár gondolat erejéig kitérek arra is, hogyan küzdhetünk ellene.

 • Az első lépés, amit bárki megtehet, az a kommunikációból való kilépés. Ezt főleg online környezetben könnyű megtenni, offline viszonyok között inkább csak érzelmi kilépésre van lehetőség. Észleljük a partner agresszív kommunikációját, és nem vesszük magunkra. Ez az első fokozat.
 • A második fokozat az önmonitorozás: ne hagyjuk, hogy mi magunk mindennapi mikroagresszív jeleket kezdjünk kibocsátani! Azt se engedjük, hogy a felénk áramló mikroagressziót automatikusan visszatükrözzük, mert ez tovább feszíti a helyzetet.
 • A harmadik fokozat nem más, mint a mikoragresszív tranzakciók ördögi körének megszakítása pozitív visszacsatolással. Itt arról van szó, hogy a negatív üzenetek helyett pozitív mikroaktusokkal válaszolunk. Tipikusan ilyen pozitív mikroaktus a figyelmes és értő bólogatás, az őszinte mosoly, a köszönés, a megköszönés, illetve a másik jelenlétének és kommunikációjának elismerése visszacsatolással.

A poszt végén most két olyan esettanulmányt ismertetek nagyon röviden, ami velem történt meg, nagyjából azonos időintervallumban, és mindkét helyről egyébként azt feltételeznénk, hogy esetükben ki van zárva a mikroagresszió. Az eseteket azért érdemes megemlíteni, mert úgy vélem visszaigazolják a magyar néplélekről alkotott néhány hipotézis érvényességét: a hazai szolgáltatók, mivel hazai munkaerővel dolgoznak, a magyar néplélekre kell alapozzák kommunikációjukat. Ez pedig az idő múlásával igyekszik visszatalálni alapkarakteréhez, ezért ha más karaktert szeretnénk adni neki, akkor időnként stimulációra van szüksége.

Az első eset egy vezető magánklinika kommunikációjával kapcsolatos. Körülbelül 15 éve kerültem velük először kapcsolatba. Az akkor még friss vállalkozást minden szinten a professzionalizmus, a nyugati technikai színvonal és kommunikáció jellemezte: mosolygós ügyfelesek és orvosok, atomóra pontosságú ügyfélfogadás, személyes jellegű beszélgetésekre hasonlító holisztikus szemléletű konzultációk. 15 év elteltével újra felkerestem az immár piacvezető intézetet. Az ügyfélszolgálat ma már nem más, mint egy szebben berendezett sztk váró: az ügyfelek relatíve hosszú ideig várakoznak egymáshoz préselve, amíg személytelen hangon nem szólítják őket. Elmarad a régről ismert mosoly, elmarad a kézfogás és a kölcsönös bemutatkozás is. Ide üljön, oda üljön, nyissa ki csukja be, nem mozdul. Próbálok kérdezni – nem örül. Húzom vele az idejét. Ilyeneket válaszol: ’Jó kérdés!’ meg ’Kettőt és könnyebbet!’. Vajon mitől változhatott meg ennyire? A siker? Már nem fontos többé a kezdeti vállalati filozófia? Vagy a hazai ügyfelek számára az udvariasság, a felnőtt kommunikáció nem is annyira fontos, hogy érdemes legyen áldozni érte? Utána fogok járni.

A másik példa szintén 15 esztendőt ölel fel. Még ifjú egyetemistaként jártam az ország már akkor is vezető nyelviskolájába. Személyre szabott ajánlatok, hihetetlen professzionalitás, gördülékenység és össznépi jókedv jellemezte az egész szolgáltatási csomagot tanfolyamtól nyelvvizsgáig. Most ismét meglátogattam őket. Kitöltöttem az online tesztjüket, és elküldtem a megadott címre, mivel a weblap szerint így kellett eljárjak ahhoz, hogy tanfolyamot ajánljon. Semmi nem történt napokig, így bementem a nyelviskolába személyesen. Némi rosszallással vettem észre, hogy az ügyfeles hölgy szinte haragszik azért, hogy megjelentem náluk. Nem, nem keveredett el a teszt, látja is a gépben. Nem kaptam választ rá, hogy miért nem válaszoltak, vonogatta a vállát. Mivel nem talált megfelelő tanfolyamot (’rosszkor jöttél!’)megállapodtunk a magántanárban, és abban, hogy még ma elküldi a számát. Mivel ez nem történt meg pár napon belül, én írtam neki levelet, melyben felhívtam a figyelmét a megállapodásunkra. Válaszul jelezte, hogy elküldi a címemet a nyelvtanáruknak, aki hamarosan jelentkezni fog. Ez több mint két hete történt, azóta semmi. Természetesen azóta kitöltöttem egy konkurens, de lényegesen fiatalabb nyelviskola online tesztjét is, ahol 12 perc múlva kaptam egy másfél oldalas értékelést, és mivel a közlemény rovatban jeleztem, hogy sürgős az ügy, még aznap behívtak az interjúra, ahol megkötöttük a szerződést is. A továbbiakban ezt a nyelviskolát fogom ajánlani annak a mintegy 1000-1200 fiatalnak is, akik félévente így vagy úgy megfordulnak a környezetemben.

Mint a fenti példák mutatják, legalábbis hazai viszonylatok között, a mikroagresszió az entrópiához hasonlóan az időben folyamatosan nő, ezért visszafordításáért folyamatosan tenni kell. Nem árt, ha erre időnként magunkat és környezetünket egyaránt figyelmeztetjük.

 

 

 

72 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://harmadikszempont.blog.hu/api/trackback/id/tr328814414

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

- duplagondol 2016.06.16. 23:49:56

Amíg ez a baromság megmarad az amerikai egyetemek falain belül vagy kimerül ezekben a lepedőnyi posztokban, addig nincs nagy baj.

És ezzel, remélem, kellően agresszív, tapintatlan és fogalmatlan voltam.

Cinikum 2016.06.17. 00:18:45

Szóval ez a "mikroaggresszió" igazából csak egy új szó a köcsögségre?

Kelly és a szexi dög 2016.06.17. 00:33:07

Mikroagresszió mi? Egy jó dugás hiányzik neked is!

w9alaki 2016.06.17. 00:34:12

Az igazi probléma azokkal a személyiségzavaros egyénekkel (angliusul: "special snowflakes") van, akik azt hiszik, hogy annyira őkörülöttük forog a világ, hogy mindenki, minden apró rezdülésével őket akarja megmikroagresszálni. Hát nekik szólnék most, hogy: nem, nem vagytok ennyire fontosak.

comment #1 2016.06.17. 00:35:55

Na ide is eljutott a mikroagresszió mantrája. Az amerikai szélső bal ideológiája a beszéd és viselkedés kontrollálására.

Nincs olyan, hogy mikroagresszió. Inkább azon gondolkozzon el a posztíró, hogy miért cél az, hogy az emberekkel elhitessék nem urai az életüknek, gondolataiknak, érzéseiknek. Mert erről szól a "mikroagresszió" mögötti ideológia.

Advanced Flight 2016.06.17. 00:48:57

@Elohim26: a posztból úgy tűnik, de a köcsögség azért erős túlzás mindarra, ami itt fel van sorolva.
Az amcsik "keep smiling"-jával ellentétben K-Európa néha megenged magának egy kis őszinteséget, és nem fog mindenki mindig a plafonig ugrani, ha meglátja a másikat, miközben legszívesebben megfojtaná egy kanál vízben, vagy csak épp iszonyatos fejgörcse van.
De amúgy meg legyünk már felnőtt emberek és ne omoljunk össze, ha ránkmordul a portás. Mikroagresszión való kesergés helyett inkább vértezzük fel magunkat egészséges önbizalommal és kiállással. (Csak egy tipp: ha bemész a boltba, rögtön felveszed a szemkontaktust az eladóval és hangosan (!) köszönsz, nem lesz pofája nem visszaköszönni. Már ha valakinek ez ennyire fontos.)

TGer 2016.06.17. 00:56:34

Hát igen, ez így sajnos öngól. Azzal, hogy a jelenségnek nevet adtak, ráadásul ilyen hatásvadász fajtát, pont felhívták keringőre a "célközönséget". Mindegy. A példák jók. Ki kell állni magunkért ezekben a szituációkban.

Az apokalipszis lovasa 2016.06.17. 01:14:50

@Elohim26: jah. Mink keleteurópai nomádparsztok ezt eddig úgy hívtuk, hogy bunkó valaki, de a mikroagresszió az fejlettnyugati, tehát jobb elnevezés.

Nicker 2016.06.17. 01:17:12

A mikroagresszióra mikrosértődni lehet legfeljebb. De leginkább vastagabb bőrt növeszteni. Ez az egész egy pszeudo-jelenség. Szánalom.

-JzK- 2016.06.17. 01:19:33

Kár a polkorrekt faszságért, ha csak a vitaetikáról szólna: deansdale.blog.hu/2015/11/15/egyem_a_verzo_polkorrekt_sziveteket

KennyOMG · http://etkt.blog.hu 2016.06.17. 01:20:20

Az orlandoi lovoldozonel abbahagytam az olvasast, nincs eretlme. Ha szerinted az a faszi mikroagressziokbol notte ki magat fizikai agresszorra, azzal azt mondod, hogy ket egymassasl olelkezo/csokolozo (mikor hol mit irtak) pasi latvanya onmagaban mikroagresszio.

A mikroagresszio meg ugyanolyan faszsag, mint a safe space meg hasonlo idiotizmusok. Mind csak arrol szol, hogy a, mar emlitett, special snowflake-ek egyszeruen nem tudnak mit kezdeni a korulottuk levo vilaggal, es toporzekolva kovetelik a hozzajuk valo igazodast. Lathatoan te meg nem tartasz itt: "lepjunk ki a kommunikaciobol" - az egyetlen elfogadhato tanacs azoknak, akiket zavar, de ez nem mikroagressziora, hanem agressziora generalice vonatkozik. Ha mar itt tartunk az egesz mikroagresszio tema, mint elnevezes es kategorizalas, baromsag, ahogy van. Kiragadott peldakent pl a "tevedsz, sajnallak" szekcio. Az esetek egy reszeben konkretan tenyt mond ki, masik reszeben biztos agressziv, de megsertodes helyett inkabb el kellene gondolkozni, hogy jogos volt-e vagy sem, nem pedig...

Ahh, mindegy. Sajnallak, oregem.

odamondó 2016.06.17. 01:24:30

Na amikor én tanácsoltam ilyet, hogy aki nem bírja az online trollokat az lépjen le a netről akkor jól elküldtek a francba. Pedig ez a legegyszerűbb megoldás.

HellsAngel 2016.06.17. 01:32:29

En el tudnek letezni egy agressziomentes vilagban, bar teny, hogy kicsit furcsa volna. Se egy focimeccs, se egy haboru, se egy verekedes, se a tulekedes a csajokert. Kb. mint amikor a belsdzett hippik ulnek a tabortuznel es dalokat enekelnek hamisan. Mindegy, nekem azert bejonne.

A temaban azt hiszem, a Mechanikus narancs c. film ajanlhato, ahol a foszereplo az alfa-macho, egeszen addig, amig a tarsadalom el nem hatarozza, hogy jo polgart nevelnek belole. Utana rettenetesen impotens luzer lesz szegeny.

powerage 2016.06.17. 05:57:11

Ezt a mikroagressziós faszságot épp most kezdik körberöhögni a nyugaton, muszáj pont most elkezdeni átvenni?

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2016.06.17. 06:04:35

@powerage: valamivel ki kell törni a többi blogger közül :)

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 06:49:28

Hianypotlo iras, koszonjuk ;)
.
.
.
.
Jol csinaltam, eleg mikroagressziv voltam? Vagy ez mar makro?

Jossarian 2016.06.17. 07:07:35

Na jol van, latom a tobbi posztolo mar elmondta amit akartam ;-) De azert en is megmikroagresszallak egy kicsit...

csőcsere 2016.06.17. 07:27:45

Nagyon jó írás, nagyon tetszik és rímel arra, amit az elmúlt években tapasztaltam. Ugyanazon az üzleti területen dolgozom 20 éve, különböző ágaiban. Döbbenetes és elgondolkodtató, ami az elmúlt pár évben zajlik ember és ember közötti kommunikációban.

Azok az ügyfelek, akik még 2010-2011- ben is korrektül, humánummal, asszertíven kommunikáltak, mára megváltoztak. 2012-ben éreztem először, hogy változik a viselkedés. Mára ez járványszerűvé vált. Mindennapos a mikroagresszió, a passzív-agresszív kommunikáció, a másik bántása. Az udvariatlanság.

Megoldásaim: először bezárkóztam és falakat építettem, hogy ne bántsanak. Ez nem jó, mert nem ilyen vagyok, nem akarok zombivá válni.
Mostanában tértem vissza a kedves, kifejezetten udvarias stílusthoz, bármilyen agresszióval is találkozom. Olykor kifejezetten nehéz, de megéri. És azt látom, hogy egyre többen vannak, akik szintén igazából ezt a stílust szeretik és erre reagálnak jól.

Köszönöm, hogy megírtad a cikket.

szárazpróba 2016.06.17. 07:30:11

Magaslabda volt, ezek szerint. Legalábbis az itt kommentelő félidióták közül páran nyáladzva és ordítva ütötték le. Önbeteljesülésük öröm számomra. Adjatok pacsit egymásnak és dobaálózzatok olyan szavakkal mint "megkapta", vagy "lúzer", vagy "ennyikeh".

Amúgy, nem hiszem hogy ennek a mikroagresszió témának van tudományos alapja. Agresszió létezik, az erre adott válaszok alapján létrehozni egy új kategóriát elég kétséges mutatvány. És ez alapján mindenki érzékenységét figyelembe véve jutunk el olyan rezsimekig, ahol valóban semmit nem szabad csinálni, mert vannak érzékeny emberek, akik nem tanulták meg megvédeni magukat.

Miért nem tanítjuk meg az embereket inkább megvédeni magukat a fröcsögő nyállal, erőből labdákat lecsapó félidióták ellen (akik persze hihetetlen okosnak tűnnek mivel hangosan és agresszívan mondják amit mondanak)....?

karmatípus 2016.06.17. 09:04:07

Ezzel az írással az az egyetlen gond, hogy messze megelőzi a korát, főleg ebben a szerencsétlen országban. A világ civilzáltabb részén már nem csak felismerik, hanem kezelik is ezt a problémát.

A mikroagresszió a hatalom gyakorlásának és fenntartásának egy eszköze. Azért nehéz vele felvenni a harcot, mert általában nem tudatos. Az ilyen cikkek nem csak az agresszió áldozatainak segítenek felismerni ezeket a mintákat, hanem azoknak is hasznosak lehetnek, akik agresszívak, mert ez számukra is rossz. De ehhez persze intelligenciára, tudatosságra és önreflexióra van szükség.

Ravasz Figyelmeztetés 2016.06.17. 09:27:29

Micsoda egy degenerált faszság. Mikroagresszió nem létezik.

Nem, nem vagyok hajlandó megtanulni újbeszélül, és nem fogok felülni a szociális jusztíciaharcosok polkorrekt rákjának. A kulturális marxisták maguknak vindikálják az egyedüli igazság kinyilvánításának jogát, ezzel párhuzamosan pedig megkísérlik az ellenvéleményeket, a kritizálás jogát megszüntetni, és a szólásszabadság elfojtani és ellenőrzizni. Ez maga a lopakodó totalitárius diktatúra, az 1984 és az újbeszél világa, ahol a neomarxisták új, nem létező fogalmakat húznak elő a seggükből, és a szavak értelmét az uralkodó elnyomó ideológia nevében önkényesen újradefinálják.

Nem, ahelyett, hogy minden kritikára, ami nem tetszik nektek és sérti a kis lelketeket, agyament baromságokat találtok ki, csak hogy betilthassátok, talán ideje lenne felnőni és nem hisztis gyerekként viselkedni. Idióták.

karmatípus 2016.06.17. 09:29:24

Azt mondtam, hogy egy normális, érett társadalomban lehet erről beszélni és beszélnek is. Magyarország nagyon le van maradva, ahogy ez a kommentekből is látszik, és egy ilyen közegben korai ilyen bonyolult témákat bedobni. De azért örülök, hogy beszélünk róla.

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 09:59:57

@karmatípus: Remelem vilagos, hogy a poszt ertelmeben te is mikroagresszorkodsz amikor civilizalatlannak, elmaradottnak es eretlennek titulalsz mindenkit, aki nem ert egyet a velemenyeddel. Most mar latod, mekkora baromsag ez az egesz?

Hóhér az utolsó barátod · http://internetszemete.blog.hu 2016.06.17. 10:01:12

"a gyűlöletbeszéd tiltása érdekében a szólás-és véleményszabadságot, vagyis, röviden, a kommunikációs szabadságjogokat is hajlandó korlátozni."
Elmész anyádba a törvényalkotókkal együtt! ;)))

(basszátok meg, itt nem a "gyűlöletbeszédről" van szó, hanem a lakosság terrorizálásáról, kedvenc fideSSünk által)

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2016.06.17. 10:05:06

A poszt olvastával én is alkottam egy kifejezést: megélhetési pszichológia.

Bullshit a köbön, ráadásul a legkárosabb fajtából. Egyébként a komcsik mindig belecsúsznak ebbe, hogy az emberi természethez tartozó alapvető tulajdonságokat (pl agresszió, tulajdonhoz való igény, véleményszabadsághoz való igény) igyekeznek valamilyen ideológiai szarság nevében leválasztani, lekorlátozni. Ebből pedig lett 70 évnyi kommunizmus a világban, sok százmillió áldozattal. Úgyhogy csínján az orlandózással.

karmatípus 2016.06.17. 10:08:08

@Firestarter.18: A mikroagresszió nem azonos a vélemény kifejtésével, még akkor sem ha valóban egy kicsit agresszívan kommunikáltam. Bár semmivel sem agresszívabban, mint az előttem szóló majdnem összes kommentelő.

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 10:32:50

@karmatípus: Nem azt mondtam hogy azonos hanem azt, hogy mivel a kommentelok nem ertenek egyet veled ezert tudalekos stilusban elmaradottnak meg eretlennek belyegzed oket.
Egyebkent a poszt alapjan barmi lehet mikroagresszio, hiszen nekem barmi rosszul eshet vagy felelmet kelthet bennem. Akar az is, hogy sut a nap.

Kalap úrfi 2016.06.17. 11:08:36

@karmatípus: megelőzi a korát, mert nyugaton már rég átvették? dugd fel a seggedbe a karmádat

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2016.06.17. 11:16:21

@Firestarter.18: pontosan. Nem tudom ki taálta ki ezt az egész túlreagálósdit, de teljesen elmebeteg végletei lettek mára a mások vélt vagy valós érzékenysége nevében történő véleménykorlátozásnak. Néha az a benyomásom hogy a nem létező problémákra megoldást kínáló öncélú áltudományok, mint pl. a "gender studies" és társai pusztán tényleg egy szűk szubkultúra megélhetési erőlködése, önigazolása és szellemi maszturbációja.
Amióta a világ világ mindig van hogy valami rosszul esik valakinek, hát ez van. Ha kisebbségnek, ha többségnek, ha kicsit, ha nagyon. Az élet már csak ilyen, az esőnek sem lehet megtiltani hogy ne essen, és abba hogy néha vizesek leszünk még nem halunk bele.
Egy az óriási szerencse, hogy Európának ezen a felén a lakosság egyszerűen nem vevő erre, és normálisan ignorálja ezeket az egyébként valójában saját doktrinerségük és az általuk képviselt véleményfasizmus miatt hiperagresszív szellemi törekvéseket, ami a gyakorlatban azt jelenti hogy az illetőt vagy simán hülyének nézik, vagy ha sokoat okoskodik, akkor egészen oldszkúl módon pofán is csapják. :-)

Szalay Miklós 2016.06.17. 11:18:18

Akit érdekel egy tömör általános összefoglaló az agresszióról, annak sajátosságairól, annak ajánlom a következőt:

egyvilag.hu/temak.shtml#temaid068

(A legfelső sor a kép tetején, "Agresszió". Az írás doc és pdf formátumban tölthető le. Ez egyébként egy nagyobb mű egy darabja, mely megpróbálja módszeresen, de azért érthetően elmagyarázni, hogyan működik a világ.)

karmatípus 2016.06.17. 11:18:29

@Kalap úrfi: Magyarországon előzi meg a korát. Ez az az ország évtizedekkel le van maradva a civilizált világhoz képest, és mivel visszafele tart az időben, egyre inkább lemarad.

- duplagondol 2016.06.17. 11:52:13

@karmatípus: Tehát civilizálatlannak, elmaradottnak nevezel nemhogy egy embert, hanem egy egész országot, természetesen általánosítva, sztereotípiák mentén gondolkodva. Ez még mikro- vagy esetleg már makroagressziónak nevezhető?

Előttem már szembesítettek téged a gondolkodásod fonákjával, ugyanazzal, amibe a sajtóval inzultusba keveredő amerikai egyetemi oktatónő is beleesett: ha támadnak, szükségszerűen visszatámadsz, másként nem megy. Eltérő nézőpontokkal, szubjektív féligazságokkal van tele a világ, az lehetetlen, hogy ezek ne ütközzenek egymással. Ellenkezőleg, ütközniük kell: abból jó esetben egészséges vita, a végén gyakran kompromisszum keletkezik, másként meg az egészséges felnőtt léthez tartozik, ha valaki képes megküzdeni az álláspontjáért.

Valóban komoly párhuzamok vannak a régi vágású marxista gondolkodással, egyben fokozatbeli különbségek is: más az, ha egy azonos nemhez vonzódót buzinak neveznek és más az, ha rosszkedvűen néznek rá a vegyesboltban. De hogy mennyire abszurd dolgokra futtatható ki a PC erőltetése, azt jól mutatja, hogy a South Parknak legutóbb nemhogy egy epizódra, de egy egész évadra elegendő anyagot szolgáltattak.

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 12:02:08

@karmatípus: Es megis miben van lemaradva, es foleg mihez kepest? Mi szamit neked civilizalt vilagnak? Sok gond van Magyarorszagon, de meg mindig a vilagnak azon 5%-aba tartozik ahol nem lonek le az utacan, nem koveznek meg mert meleg vagy, nem adjak el a gyereked rabszolganak, nem ehezel es van tiszta vized, tudsz iskolaba jarni, es meg ilyen hulye posztokhoz is hozza tudsz szolni anelkul, hogy attol kellene rettegned, hogy a velemenyed miatt falhoz allitanak. Marha unalmas ez az allando paras szemu magasertermisegi picsogasba hajlo martirkodas es a magasabb szellemi szinten levonek hitt felvilagosult nyugat utani sohajtozas es bezzegezes.

karmatípus 2016.06.17. 12:13:53

@Firestarter.18: Azt nevezem civilzált országnak, ahol egy ilyen poszt után a kommentekben nem az a vélemények 95%-a, hogy agresszió mindig is volt és mindig is lesz, erősebb kutya baszik, nem kell annyit rinyálni. Ez valami elképesztően sötét, középkori tempó és még büszke is vagy rá.

Kalap úrfi 2016.06.17. 13:05:45

@karmatípus: ne légy már ilyen mikroagresszív. szegény mucsai magyarok, mennyire szar neki a posványban, bezzeg a fejlett nyugaton 50 embert lőnek le mert valami idióta látott smacizni két buzit. ez a fejlett nyugat. a mucsai magyarok ezt nem érthetik

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 13:07:17

@karmatípus: arra nem gondoltal, hogy ha az emberek 95%-a maskeppen gondolja, akkor esetleg lehetseges, hogy nem neked van igazad? Mibol gondolod, hogy te vagy az egyetemea igazsag hordozoja es egyeduli tudoja? Azt meg, hogy barmire is buszke lennek nem tudom hol olvastad. Kicsit amugy atestel a lo tuloldalara, nem tudom ez mikoragresszionak szamit-e. Viszont ha azt hiszed, hogy csak ebben az elmaradott es primitiv orszagban vannak ilyen kommentek a hasonlo cikkek alatt, akkor tevedsz. Meghozza nagyot.

karmatípus 2016.06.17. 13:19:07

@Firestarter.18: Azt gondolom, hogy egymás tiszteletben tartása univerzális érték, akkor is ha egy adott közegben 95% máshogy gondolja. Persze, hogy nem csak Magyarországon van erről vita, de az itt található posztok alapján itt különösen alacsony a színvonal.

Kalap úrfi 2016.06.17. 13:44:01

@karmatípus: biztos még keresed a példát, esetleg olvasod a többi ország blogjait.

- duplagondol 2016.06.17. 13:59:34

@karmatípus: Volt már szó a véleményszabadság korlátozásáról, szubkulturális jellegről, a definíció pontatlanságáról, neomarxista nézőpontról, a te megjegyzésed erre viszont annyi, hogy Magyarország mucsai hely, amelynek lakói alkalmatlanok a vitára. Így valóban nehéz is volna kivitelezni...

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2016.06.17. 14:00:26

@karmatípus: Az egyik embernek tiszteletlenseg az ironia, a masik jot rohog rajta. Az egyik ember megsertodik rajta ha lekoverezik, a masik le se szarja. Van olyan ember aki szerint tiszteletlenseg az utcan csokolozni, vagy ebed kozben bofogni, fiuknak kezenfogva jarni, noknek autot vezetni, reszegnek lenni. Mashol ezek elfogadott dolgok. Melyik embernek van igaza?

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.17. 15:30:04

Kedves kommentelők, köszönöm a nagy figyelmet.
A sértéseket és az agressziót általában a hatalomból és kontrollból kiszorítottak kell, hogy elszenvedjék, és ezért különösen fontos, hogy az ilyen nem-egyoldalú helyzetekben a törvényeknek a gyengébbek, kisebbségben lévők oldalán kell állniuk. Aki értelmezőn elolvasta a cikket, pláne a linkeket, az biztosan látta, hogy valamennyi ilyen esetben (orvos-beteg, hivatalnok-ügyfél, tanár-diák) hierarchikus a viszony, és a kontroll az erősebb társadalmi státusszal rendelkező ágens kezében van. A kommunikációs jogokról szóló legrégebbi filozófiai irodalom épp ezért szinte kivétel nélkül hierarchikus helyzetre értelmezte ezt a jogágazatot, például a felségsértés, a jó hírnév sérelme illetve az ún. uralkodótükrök formájában. Amit ma rágalmazásnak, becsületsértésnek és gyűlöletbeszédnek hívunk, és amelyek megtalálhatóak valamennyi európai jogrendben, azok csak annyiban korlátozzák a szólás szabadságát, amennyiben az emberi méltósághoz való jogot – talán helyesen, de erről lehet vitatkozni – bizonyos feltételek mellett elébe helyezik. Nem cenzúrát jelent tehát, hanem a jogsértés utólagos büntethetőségét.

Az, aki egy blog szerzőjeként a nyilvánosság elé tárja a gondolatait, ezt csakis szándékosan teheti meg annak tudatában, hogy így nyilvános kritika fogja érni. Fontos tudni ugyanakkor – és ezt nagyon szívesen leírom minden bejegyzésem alkalmával – hogy a véleményalkotás szabadsága a vélemények tartalmára, de nem a formájára terjed ki. Nagyon nagy tisztelettel várok továbbra is minden véleményt, teljesen függetlenül annak – adott esetben szélsőséges, bizarr vagy extrém – tartalmától, azonban az agresszív kommunikációt itt nem fogom eltűrni. A nyelvi jogok – más kommunikációs jogokhoz hasonlóan – mindenkit megilletnek, de nem mindenhol: aki sértegetni, pattogni és mocskolódni szeretne, annak más dühöngő után kell néznie.

Pallos Levente · http://www.pallos.tk 2016.06.17. 16:15:25

@harmadikszem: Úr Isten, ilyen modoros majmot! Fél oldalt írni arról, hogy ne anyázzanak a blogodon!

A példák érzékenykedő idiotizmusok.
"A hazai orvosi kommunikációban és gyakorlatban például az egy teljesen elfogadott dolog, hogy a páciens sok-sok órát várakozik – de ha csak 2 perccel később érkezne, mint az időpontja (és véletlenül időben be is hívnák), akkor az orvos nem várna rá egy másodpercet sem." Most időontra jött, amiről 2 percet késik, vagy órák óta ül ott, mert nem időpontra jött?
Tényleg az orvos agresszivitása miatt kell várakozni? Nem emberhiány, szervezetlenség miatt???? Hülye ez?
"ücsörögnek a váróban (már az elnevezés is gyönyörű!)" Igen, váróterem a neve. Mert ott várok a soromra. Waiting room angolul, Amerikában is használják. Vagy ott nem jelent agresszivitást???
"mikor szólítják, úgy ugrik fel mintha puskából lőtték volna ki" És ez szerinted mit jelent? Hogy retteg az agressziótól? Mert én azért pattanok fel ilyen esetben, hogy haladjunk már. Idióta.
És a két csodálatos, személyes példa. Hahaha, esik a szolgáltatás színvonala, és ezt személyes sértésnek veszi! Le kell szarni, és máshol vásárolni. Ahogy egyébként a szerző is cselekedett. De ezen tudományosan lelkizni???

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.17. 16:41:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Keverni tetszik a véleményt az igazsággal. A legtöbb társadalmi kérdésben nincs olyan, hogy valakiknek objektíve igaza van (legfeljebb az óvodások hiszik ezt, de jó esetben kinövik legkésőbb másodikban). A jog ezért a véleményeket nem tekinti egymást kizáró álláspontoknak. A kisebbségek véleményét sem. A törényeknek lehetővé kell tenniük, hogy a kisebbségi vélemények is képviseltethessék magukat a nyilvánosságban - ez maga a védelem, Természetesen nem az, hogy törvényerőre kell emelni a kisebbségi véleményt. Ez két teljesen külön dolog.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.17. 16:43:16

@Pallos Levente: mégis megtetted, a következőnél mehetsz a téged megillető helyre.

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2016.06.17. 17:44:08

@Pallos Levente: Ez a várótermi kirohanés tényleg nevetséges volt. Nem tudom a poszt szerzője mit szólna hozzá, hogy miközben az orvos (esetleg ha olyan a panasza, mondjuk levetkőztetve vizsgálná) tízen berohangálnának mellé hogy doktorúr írja már fel a vízhajtómat mert épp most kaptam be az utolsót.
Amióta világ a világ, két fajta ember van, az egyik irányít, a másikat irányítják. Lehet hogy egyik pillanatban a hatos villamos kapitányaként dönt valaki arról hogy mikor záródnak az ajtók (megint egy szörnyű "hatalmi helyzet") másnap viszont egy túl jól sikerült buliban a pultos dönt róla hogy az utolsó utáni felest kiadja-e neki amikor már szemmel láthatóan alig áll a lábán. (v.ö. ittas személyeket nem szolgálunk ki) Szóval az élet már csak ilyen hatalmi helyzetek sokasága amióta az ősemberek kőbaltával osztott igazságának idejét meghaladtuk.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.17. 18:12:46

@Karmadealer: érdekes: ha ez egy ilyen megdönthetetlen igazság, akkor miért van az, hogy némi készpénzzel mégis meg lehet változtatni? Ne lássunk természetes szükségszerűségeket szimpla társadalmi konstrukciókban, szerintem, mert az nem visz előre.

Advanced Flight 2016.06.17. 21:43:48

@harmadikszem: "(legfeljebb az óvodások hiszik ezt, de jó esetben kinövik legkésőbb másodikban)"

Gyönyörű példa az általad ostorozott mikroagresszióra. Gratulálok :-(

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.17. 21:58:21

@Advanced Flight: nem kell sírnod, ez se nem vidám dolog, se nem szomorú. A kisgyermekek ebben az életkorban még dichotomikusan gondolkodnak, és képtelenek az egymást kiegészítő igazságok értelmezésére. Jó esetben ezt valóban kinövik, ahogy fejlődnek a logikai készségeik. Ezt nagyon szépen leírja Piaget A gyermek logikájától az ifjú logikájáig című művében. Hol van ebben az agresszív tónus kérlek?

Az olvasmányt egyébként jó szívvel ajánlom mindenkinek:

moly.hu/konyvek/barbel-inhelder-jean-piaget-a-gyermek-logikajatol-az-ifju-logikajaig

PS: ellenben a "gratulálok [szomorúszmájli]" valóban jó példa, köszönöm szépen, fel fogom használni a taxonómiában.

Advanced Flight 2016.06.17. 22:43:19

Most szándékosan értetlenkedsz, ami megintcsak mikroagresszió (kezdek belejönni a felismerésébe!). Nyilván nem az óvodásokat nézed le, hanem a vitapartneredet, amikor egy óvodáséhoz hasonlítod a gondolkodásmódját. Vagy te nem ismered föl az agresszív tónust, a lenézést abban, hogy szerinted a másik egy 5 éves gyerek szintjét sem éri el egy adott kérdés értelmezésében?

Ja, amúgy ez a mondat: "Keverni tetszik a véleményt az igazsággal" szintén mikroagresszió. A "tetszik" szó stilisztikai alkalmazása ilyen szövegkörnyezetben úgyszintén lenézést sugall.

És engem hiába fenyegetsz ezzel a mikroagresszióval, mert én (ahogy korábban kifejtettem) nevetségesnek tartom ezt a túlérzékenykedést. Viszont azt mulatságosnak tartom, hogy az orrodat bele lehet ütni abba a mikroagresszióba, amit lépten-nyomon elkövetsz, és még csak észre sem veszed.

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2016.06.17. 22:47:15

@harmadikszem: Ha a "társadalmi konstrukciót" olyan értelemben használja mint ha a szóban forgó hatalmi struktúrák mesterségesen, külső nyomásra lennének a társadalom organikusan létrejött és folytonosan változó szövetére erőltetve mint ahogy a mindenféle izmusok világmegváltó, és később kivétel nélkül diktatúráknak megágyazó utópisztikus-idealisztikus paradigmarendszerei ténylegesen erőltetve voltak, akkor még messzebb jár a valóságtól, ugyanis előbbiek az emberi együttélés alapvető viszonyaiból és a társadalom általánosan elfogadott, érvényes normarendszereiből erednek, ellentétben a túltolt PC mesterkélt, semmilyen szinten be nem ágyazódott és társadalmileg nem érvényesülő ideáival, melyek éppen is a XX. század rossz emlékű "társadalmi mérnökösködéseinek" véres zsákutcába jutott, és éppen az emberi természetel való összeegyeztethetetlenségük miatt eleve kudarcra ítélt kísérleteire emlékeztetnek. Az, hogy a pénzt, mint hatalomközvetítő közeget behozza a képbe, semmivel sem befolyásolja a nézetei tévességét, mert a pénz bármikor hatalomra, a hatalom pedig pénzre váltható, így pusztán azoknak a szükségszerű és természetes társadalmi egyenlőtlenségeknek a más formában való kifejeződése és közvetítő közege, amelyeknek a létjogosultságát hiábavaló módon próbálja megkérdőjelezni.

King of Shadows · https://politicks.blog.hu/ 2016.06.17. 23:53:36

Ez az egész "mikroagresszió" akkor lesz vicces, amikor visszafordul és azoknak kezd ártani, akik kitalálták. Például egy bizonyos nyugati egyetem már a nem megfelelő kézmozdulatokat (Inappropriate hand gestures) is tiltja. De még a pofavágást is, apparently...

www.telegraph.co.uk/news/2016/04/03/student-accused-of-violating-university-safe-space-by-raising-he/

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 00:00:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne: ezeket a jog definiálja, nem én. Mint ahogy törvényeket sem én alkotok. Így most ezzel rossz helyen kopogtatsz. A többit viccnek fogom fel és megpróbálok rajta mosolyogni.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 00:03:37

@Advanced Flight: olyan nézeteket tulajdonítasz nekem melyekkel magam nem rendelkezem. Így viszont nem tudok mivel vitatkozni, legyen neked a te hited szerint.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 00:17:24

@King of Shadows: ezzel egyetértek, valóban, a megfelelő mértéket el kell tudni találni. Ehhez józanságra van szükség, ami egy érési folyamat eredménye. Meglátjuk.

Érdekes azonban, hogy a legtöbb kommentelő a klasszik mikroagresszióra referál, illetve annak a bulvársajtóban megjelent vadhajtásaira. Ezek többsége vitathatatlanul a vicc kategóriába esik. Ebben a posztban azonban nem ezekről volt szó, hanem azokról a szúrkálós, kötekedős marhaságokról, amelyek egy öngerjesztő folyamatot indítanak el. Ezt nehéz leállítani, és itt is láthatod, mivé lett dinamikailag: lassan kezdhetem kihajigálni a trollokat, az a néhány értelmes és érdemi hozzászólás pedig már elveszik a viccesnek szánt kötekedések erdejében. Persze nem két perc kialakítani egy működő vitakultúrát, szóval nem lehetünk telhetetlenek: én továbbra is bizakodom.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 00:25:39

@Karmadealer: a 'szükségszerű' kifejezés a modális logika, a 'természetes' kifejezés pedig a természettudományok thezauruszába tartozik. A társadalomtudományokéból - hála Istennek - mindkettő kikopott több, mint száz éve, legalábbis a nyugati kultúrkörben. Ön ettől függően gondolhatja úgy, hogy a társadalmi egyenlőtlenség szükségszerű és természetes, és én ezt a véleményét tiszteletben tartom, ha osztani nem is áll módomban.

King of Shadows · https://politicks.blog.hu/ 2016.06.18. 00:47:15

@harmadikszem: A "trollkodás" természetes emberi tulajdonság (minden emlősben megvan, nem csak az emberben). Arra való, hogy az illető felmérje a határokat. Egyébként meg a "mikroagresszió" pont a feszültség levezetésére szolgál. (Az, aki nem csinálja hajlamos NAGYON makroagresszióval levezetni ugyanazt, egy menetben.)

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2016.06.18. 02:43:00

Akit érdekelnek ezek az egzotikus őrültségek, ezt a cikket elolvasva kedvére szörnyülködhet, vagy örülhet és vigasztalódhat hogy minden nehézség és córesz ellenére milyen szerencsés helyre született itt, K-Európában, ahol azért a véleményszabadsághoz való jog egészséges igénye történelmileg elég régóta és elég mélyen bele van vésődve a társadalomba ahhoz, hogy az efféle hóbortokon ki-ki vérmérséklete szerint jót kacagjon vagy szentségeljen...
Ja, a cikk:valasz.hu/vilag/mimozalelkek-diktaturaja-116749

King of Shadows · https://politicks.blog.hu/ 2016.06.18. 02:52:28

@karmatípus: "A világ civilzáltabb részén már nem csak felismerik, hanem kezelik is ezt a problémát. "

Jah, haladnak is a gangek háborúja felé rendesen. A mikroagresszió csak azt eredményezi, hogy mindenki vigyázzba állva kussol, mert abból TALÁN nem lesz baj (Dehogynem lesz! Ha nem lehet a mondanivalóba belekötni, akkor marad a testbeszéd, ahogy a fentebb, általam belinkelt cikk is mutatja.) emiatt gangek alakulnak ki, amik egyre jobban eltávolodnak egymástól.

Ha nem érintkeznek egymással - mert nem mernek - és mindenki csak a sajátjaival beszél, egyre rosszabb sztereotípiák terjednek el a többi gangről. Emiatt párhuzamos "mikrotársadalmak" jönnek létre, amik skirmishelni kezdenek egymással, és ennek majdnem mindig nyílt háború a végkifejlete. (Már amikor engedik, hogy odáig jussanak az események, that is.)

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 10:22:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikke az irányadó, ez kitér a kisebbségi jogokra is.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 10:29:59

@Kovacs Nocraft Jozsefne: egyébkéntköszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a jó öreg 'definiáld ezt, definiáld azt' játékra. Egyrészt, ha vicces kedvemben lennék, megkérhetném, hogy definiáld nekem a 'definiálni' jelentését, mielőtt bármit is definiálnék, másrészt felhívhatnám a figyelmedet, és valójában fel is hívom, ezen kifejezések köznapi értelmére. A vélemény és az igazság ugyanis olyan terminusok, melyek a természetes magyar nyelvben elég jól elhatárolhatók egymástól. Szerinted mi a különbség köztük? Szótár és jogszabályok nélkül kérdezem, biztosan fogok kapni választ.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2016.06.18. 13:41:36

Hát van itt néhány érdekes téma... ;-) (ez most egy kis mikroagresszió volt, hiszen mi a tököm (ez is az volt, ez a "mi a tököm") lett volna?). De a tárgyra:

Először is, van a fő téma, a "mikroagresszió". Nekem úgy tűnik, hogy itt valamilyen orbitális "félreértésről" van szó. Nevezetesen - most azon a kis akadályon átlendülve, hogy a szóban forgó példák nem is az agresszióra, hanem inkább - ha már valamire - a bunkóságra példák - arról, hogy a polkorrektséget annyira túltolják, hogy így az már el is veszíti eredeti értelmét, sőt, mintegy a visszájára fordul, sőt (mi több) egyenesen elmebetegségnek tűnik az ilyen értelemben vett polkorrektség. Így ez igazából nem is félreértés, hanem komoly fogalmi- és aránytévesztés.
De még egy pillanatra visszatérve az elnevezésre: a "mikroagresszió" egy olyan fogalom, amely mintegy önmagát definiálja, mégpedig a használója szándékának megfelelően. Hiszen mi történik itt (ilyen helyzetekben)? Valakit ér valami sérelem, pontosabban, részt vesz valamilyen interakcióban, kommunikációban, amelyet úgy interpretál, hogy abban őt sérelem érte. És akkor azt ő onnantól mikroagressziónak fogja nevezni, és szarik rá, hogy az nem is volt agresszió, hogy nem is akarták megsérteni, vagy/és hogy ez amúgy még simán belefér a szokásos normális emberi kommunikáció kereteibe.

Természetesen, a polkorrektség jó találmány. Azért jó, mert az emberek közti viselkedésnek, és véleménynyilvánításnak érdemes bizonyos szabályait, és határait megállapítani. Ha ezeket nem tartjuk be, akkor nem csak a kommunikációt (vele a megegyezést) lehetetlenítjük el, de - az emberi természetet ismerve -, még egy másik szintre is emelhetjük az agressziót. De - mint ahogy minden más normatív jellegű dolognak is - a polkorrektségnek is érdemes ésszerű határokat szabni. Az ésszerűség szempontjait itt leginkább a "célszerűség", "működőképesség", "hasznosság" stb. jelentik. Ha a túltolt polkorrektség nevében a szólásszabadság, és a normális, egészséges vita kerül veszélybe, akkor az onnantól nem polkorrektség, hanem eszetlen hülyeség.
Így, ha valaki engem azért nevez, és tart "mikroagresszívnek", mert nyomok neki egy kacsintó szmájlit (ilyet: ;-) ), azt én egyszerűen hülyének nézem. Ha valaki emiatt azt mondja, hogy ezzel frusztrációt okoztam neki, akkor én azt mondom, hogy sürgősen forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez. és persze ezzel újabb mikroagressziót követtem el ellene, de ez ilyenkor már nem fog érdekelni engem. Ha velem (egyetemi tanárként, nagy nyilvánosság előtt) egy hisztérikus picsa úgy beszélne, mint ahogy itt történik www.youtube.com/watch?v=V6ZVEVufWFI, akkor bizony erősen fontolgatnám, hogy nem mikro-hanem makroagresszív leszek vele, és úgy rúgom seggbe, hogy a kerítésig repül. Tiszteletem a tanárnak a végtelen türelméért, hogy ezt nem tette meg.

Szóval, ámberek: térjetek észhez, és gondolkodjatok! Az olyan fogalmak, és cselekvések, mint a "szabadság", a "kommunikáció", a "konszenzus", az "érzékenység", ezek egymással valamiféle dinamikus egyensúlyban vannak, vagy kell legyenek - ha jót akarunk. Ha bármelyik nagyon "eltolódik" a másik hátrányára, akkor felborul az egyensúly. És akkor jönnek az ilyen hülyeségek, mint a polkorrektség idióta túltolásaként manifesztálódott "mikroagresszió", amely gyakorlatilag ellehetetlenít bármely természetes, és normális vitát, véleménycserét. Nyilván nem arról van szó, hogy a korlátlan szabadság a jó, hogy minden mehet, benne a hazugság, a gyűlöletbeszéd, az uszítás, és hasonlók is, de ez már a másik véglet. Azért álljon már meg a nászmenet, és ismerjük fel az ostobaságot, ha az.

Akartam még írni - másik témaként - a "tények", és a "vélemények" eltérő episztemológiai (hehe) jellegéről. Ez pont az a téma volt itt, amelyben viszont - a fő témával ellentétben - a blogírónak "helyese" volt (na maga ez az ismeretelméleti dichotómia - kevesen fogják érteni - és ez meg megint egy kis mikroagresszió), de aztán letettem róla. Nem érdekes mégsem, túl filozófiai lenne a magyarázat...

A tanulság: feleim! Legyetek mikroagresszívek! Az a kommunikáció sója (kis szódával).
Csak ne toljátok túl. (Azt sem.)

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 14:23:09

@ipartelep: ezzel nagyjából egyet tudok érteni, sőt az egyszerűség kedvéért azzal is, hogy a mindennapi mikroagresszióra jó szó a bunkóság. És én ebben a posztban hangsúlyosan a mindennapi mikroagresszióról szóltam, nem azokról a vadhajtásokról, amik az USA-beli egyetemeken zajlanak (btw: nem rúghatsz senkit seggbe egyetemi tanárként sőt ki sem küldheted az óráról. Mi már szolgáltatunk!)

Ami a bunkóságot illeti: engem személyesen nem bánt, mert ki vagyok képezve ellene. De aki társadalmi helyzeténél (kisebbség) vagy kiszolgáltatottságánál fogva (orvos-beteg viszony) érzékenyebb, annak a jogsérelmeit igenis fel lehet és fel is célszerű vetni. A taplóság egyébként szerintem legfeljebb ismerősök között lehet a kommunikáció sava borsa, mert idegenek között - mint látjuk itt is - inkább arra vezet, hogy a kötekedő főtrollok hada marad, mint Arad, a halkabb szavú ám sokszor érdemibb mondandót megfogalmazókat pedig elijesztik. A médiaelméletek közül erről szól egyébként az elhallgatásispirál modellje, tökéletesen példázódik jele helyzetben is. Persze nem csak itt, az anonim kommunikációs felületek mindegyikére ez a jellemző, persze moderálással lehet rajta alakítani.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 19:57:43

@Kovacs Nocraft Jozsefne: ne bénázz légyszi, inkább válaszolj, ha tudsz. Ha csak folytatod a gyerekes követelőzést, akkor azt rossz helyen teszed.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.18. 22:53:13

@harmadikszem:
Folytatta, most egy hétig pihen.

Ha szabad a gazda akkor röviden összefoglalom, miért fontos a vélemény és az igazság közti különbség a hétköznapi nyelvben és a jogban.

A természetes nyelvekben (és a szótári definíciókban egyaránt) a vélemény mint olyan szubjektív meggyőződés értelmezendő, mely nem tör kizárólagosságra. Szubjektív jellegénél fogva még az is megengedhető, hogy a vélemény ne legyen kellőképp megalapozott. Az igazság ezzel szemben tudás-karakterű, és nem tűr alternatívát. Az igazság ebben az értelemben objektív, bizonyítható és bizonyítandó. A filozófusok persze nagyokat tudnak veszekedni ezekről a különbségekről, s bár e viták többségét magam is fontosnak tartom, a mi szempontunkból most nem fontos elmélyedni bennük. A fentieket – tehát a vélemény és az igazság fogalmi különbségeit – természetesen minden magyar anyanyelven beszélő személy pontosan tudja, így ezeket a normál diskurzusban nem szükséges definiálni.

A jogi szabályozás a fenti nyelvi intuíció alapján gondolkodik ugyanerről. A modern európai jogirodalom ( ez alatt most az utóbbi évtizedeket értem) általában az általam fent linkelt törzsből indul ki, és az igazság valamint a vélemény tekintetében a szólásszabadság ütközését vizsgálja emberi jogokkal, tipikusan az emberi méltósághoz és jó hírnévhez való joggal kapcsolatosan. Az alkalmazás tekintetében már vannak különbségek: az amerikai joga az Első Alkotmánykiegészítésre hivatkozva nagyon ritkán és csak kivételes esetben korlátozza a véleményközlés szabadságát, az európai jog azonban e tekintetben szigorúbb, már amennyiben a vélemény közlése alkalmas a másik emberi méltóságának megsértésére. Fontos tudni, hogy a vélemény még akkor is sértheti a becsületet, ha nem tényállításként (igazságként) van megfogalmazva, valamint a törvény büntetheti a véleményként előadott álcázott tényállítást is. Tehát ha azt mondom, véleményem szerint XY buszvezető egy pornófüggő patkány, és ezt nyilvánosan mondom, akkor a becsületsértést annak ellenére elkövettem, hogy véleményként adtam elő a kérdéses álláspontot. Ebben az esetben például az igazságra sem lehet hivatkozni és a bíróság nem is ad rá lehetőséget, mert XY pornónézési szokásai nem tartoznak a közvéleményre, ha igazat állítottam róla, ha nem.

Szűkebb témánk szempontjából az a lényeg, hogy – mind a köznapi, mind a jogi értelemben elgondolva – a vélemények megférhetnek egymással még akkor is,ha ellentmondanak, mivel nem kizárólagosak; ezzel szemben az igazság (elvben) egyféle, nem parciális. Így az az érvelés természetesen tarthatatlan, hogy a kisebbségi vélemények respektálása rákényszerítené a többséget ennek a véleménynek az elfogadására is, hiszen, ismétlem, a vélemények piacán még az egymással ellentétes vélemények is gond nélkül megférnek egymással.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2016.06.19. 14:16:54

@harmadikszem: Ez így nagyjából rendben van, de én ezt egy kicsit máshogy, a filozófia oldaláról fogalmaznám meg.
Először is, azt fontos látni, hogy a "vélemény", és az "igazság", nem ugyanazon dolognak (fogalomnak) a két ellenpólusa. Vagyis az egyik nem tagadása a másiknak. Hanem, ez két eltérő fogalom, másról szólnak.
A "vélemény", az egy szubjektív álláspont kifejeződése. Vonatkozhat a világ különféle dolgaira, vagyis lehet tényállítás, morális álláspont, vagy bármilyen, ízlésbeli, esztétikai tartalmú közlés, jóslás, stb. A világ szinte bármely dolgáról, jelenségéről fogalmazhatunk meg véleményt. Ami itt a lényeg: a véleménynek _nincs feltétlenül igazságértéke_. Hiszen ugye, - mint azt jól tudjuk -, igazságértéke (hogy az állítás igaz, vagy hamis) csak a tényállításoknak lehet, másoknak nem. És egy "vélemény" - mint azt fentebb leírtam - nem feltétlenül tényállítás, vagyis tényre vonatkozó, azt leíró állítás. Ha pedig nem tényre vonatkozik, akkor pedig nincs (nem is lehet) igazságértéke.

Az "igazság", az egy ismeretelméleti-logikai fogalom. Sajnos filozófiai szinten ez sokkal bonyolultabb annál, mintsem ezt itt most részletesen elmesélhetném. Itt, ezen a tárgyalási szinten elég csak annyit tudni, hogy az igazság köznapi fogalmát a filozófiai "korrespondencia"-elv írja le (vannak más, alternatív filozófiai igazságelméletek is - amelyek nem tagadják a korrespondenciát, hanem a tények egy másik fajtájára vonatkoznak). A korrespondencia elv azt mondja, hogy az az igaz (állítás), ami megfelel a tényeknek. A közbeszédben ez úgy néz ki, hogy annak, hogy igazat mondjunk, két feltétele van: 1, hogy tényre vonatkozó állítás legyen (csak azoknak van igazságértéke), 2, hogy meg is feleljen annak a ténynek, vagyis, hogy helyesen írja azt le.

Még egy kis magyarázat:
Az "igaz", "igazság", és a "helyesség" a közbeszédben, pontosabban, a közgondolkodásban, nem egyértelműen, és tisztán megkülönböztetett fogalmak. Ez az összemosás sok félreértésforrása. Itt most elég annyit tudni, hogy a "nem tények"-re vonatkozó mondatok (ezeket nem szívesen nevezem állításoknak), ugyan igazságértékkel nem rendelkeznek, de "helyességértékkel" természetesen rendelkeznek. Ez a "helyességérték" azonban sokkal kevésbé egzakt módon kiértékelhető, mint az igazságérték. Ugyan nem egyértelműen szubjektív, hanem inkább interszubjektívnek mondanám, mindenesetre más az ismeretelméleti státusa, mint az igazságértékkel rendelkező tényleírásoknak. Egy fontos különbség közük az objektív állapot is. Míg a tények tőlünk függetlenek olyan értelemben, hogy - bár akár mi is alkothattuk azt a jelenséget - a történelmi tények tipikusan ilyenek - de a vizsgálat időpontjában már tőlünk függetlenek. Addig a "nem tények", azok leginkább konstrukciók, elméletek, elvek, jóslatok, amelyek, mivel nem valamely objektív létezőre vonatkoznak, csak egy olyan véleményt fejeznek ki, amelynél csak az lehet a jó kérdés, hogy morális, valószínűségi, ízlésbeli szempontból helyes, célszerű, működőképes-e az a vélemény.
Ez a fent vázolt ismeretelméleti dichotómia egy nagyon fontos kettősségre mutat rá. Természetesen, ha egészen mély filozófiai szinten nézzük ezeket, akkor lehet vitatkozni a köztük lévő "elmosódott határról", a definíciók, és fogalmak pontatlanságáról, és az egész használatáról, és értelméről. De itt, ezen a szinten elég csak annyit tudni, hogy a közbeszédben ez az elkülönítés nagyon is jól használható, értelmes, és hasznos, és sokat segít a világ jobb megértésében.

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.19. 16:49:23

@ipartelep: Jujj-jujj, vékony jég, ezen szoktunk összekapni :) (nem mikroagresszív szmájli, ez szerintem most tényleg vicces). Ha azt mondom, hogy ez egy teljesen korrekt levezetése egy létező és nagy hagyománnyal rendelkező ismeretelméleti alapállásnak, akkor rendben vagyunk? S ráadásul azzal is egyetértek, hogy a diskurzus jelen szintjén ez a megkülönböztetés minden további distinkció nélkül elégséges és kiváló, ráadásul megfelel a hétköznapi nyelvhasználatnak is.

Beverly Kills 2016.06.19. 17:01:43

Elnézést, de a "kisebbségi érzés"-be, illetve magába a "kisebbségbe" hogyan értendő bele a "nemi kisebbség, nemi csoportok"? Két nem van mindössze, és egyenként nagyjából az emberi faj felét teszik ki. Tehát a "kisebbségnek" titulált nők 3, 5 milliárdan vannak, csakúgy mint a férfiak! Az igaz, hogy el vannak nyomva és alsóbbrendűnek vannak kikiáltva (és a nők ezt sajnos el is fogadják), de hogyan lehetséges az emberiség fele bármilyen módon is "kisebbség"??? Minden országban nagyjából fele-fele arányban van jelen a két nem (kivéve ahol tudatosan irtják a nőket, pl.India, Kína), sehol nem alkotnak kisebbséget, csak elnyomott tömeget!

harmadikszem · http://harmadikszempont.blog.hu/ 2016.06.19. 17:17:32

@Beverly Kills: a kisebbség kifejezés nem, vagy nem feltétlenül darabszámra értendő, főként nem akkor, ha a modern demokrácia szempontjából vizsgáljuk. A kisebbség uis a demokráciaelmélet szempontjából a hatalomból való részesülés alapján számít kisebbségnek. A kisebbségek védelme így azt a célt szolgálja a többség hatalmának korlátozása által, hogy a többség (a több hatalommal rendelkező) ne tudja teljesen elnyomni, ne fejlődhessen ki a többség diktatúrája a kisebbségek rovására, stb. Egyébként a nők-et nem szokták kisebbségnek hívni, inkább hátrányos megkülönböztetés elszenvedőinek, A hatalom szempontjából ezért kisebbségnek (védendőnek) számítanak például Amerikában a kiskereskedők, és a törsztellenes törvények épp őket védik (annak ellenére, hogy mamutvállalatból darabszámra nézve kevesebb van, mint KKV-ből;de a hatalmuk lényegesen nagyobb).
süti beállítások módosítása